İnsan sürekli ilişki içerisindedir. Bu insanlığın ortaya çıktığından beri böyledir çünkü insanlar sürekli çevreleriyle iletişim halindedir. Tabii ki çevrenizdeki insanları ve kendinizi düşündüğünüz vakit insan ilişkilerinde başarılı olan kişiler kadar bu tür ilişkilerde oldukça başarısız kişiler de bulunmaktadır. Bunun birçok sebebi olabilir. Bunlar arasında duygunun da oldukça büyük bir etkisi vardır. Bazen duygu yönetimi konusunda başarılı olamadığımız için de insan ilişkilerinde başarılı olamayız. Bu sebeple başarılı bir ilişkinin anahtarlarından bir tanesinin de duygu yönetimi olduğunu söylemekte fayda vardır. İşte bu sebeple bu tür konularda eksiği olduğunu düşünen ya da kendisini geliştirmek isteyen kişiler için başarılı ilişki ve duygu yönetimi eğitimi oldukça yararlı olacaktır.

 

Başarılı İlişki ve Duygu Yönetimi Eğitimi

Yazının başında da belirtmiş olduğumuz gibi insan sürekli ilişki durumundadır. Bu sebeple ilişki eğitimini alması gereken kişiler diye bir kısıtlama yapmak pek de doğru olmayacaktır. Bunun yanı sıra bu tür eğitimleri alması daha da lazım olan belli bir kesim olduğu da bir gerçektir. Bu sebeple de bu tür eğitimleri alması gereken kişileri kısaca incelemek gerekirse;

·       İnsan ilişkileri konusunda kendisini başarısız olarak görenler

·       Duygusunu kontrol etme konusunda problem yaşayanlar

·       Çalıştığı ya da çalışmak istediği iş sebebiyle sürekli ikili iletişim halinde olması gerekenler

·       Karar verme konusunda duygularını kontrol etme konusunda kendisini yetersiz görenler bu tür bir eğitim alabilir.

 

Başarılı İlişki ve Duygu Yönetimi Eğitimi İçeriği

Başarılı ilişki ve duygu yönetimi eğitimi içeriği oldukça geniş kapsamlıdır. Bunları kısa maddeler halinde incelemek gerekirse;

·       Öncelikle ilişki nedir, sağlıklı ilişki nasıl olmalıdır bu tür konular hakkında gerekli bilgiler verilmektedir. Yani en temelden başlanır.

·       İlişkide önemli iki husus bulunmaktadır. Bunlardan ilki kişinin kendisini tanımasıdır. Kendisini tam olarak tanımayan bir kişinin başarılı bir şekilde ilişki kurması pek de mümkün değildir. Bundan sonraki husus da empatidir. Empati yeteneği olan ve kendisini tanıyan bir kişi diğer kişilerle ilişki kurmaya hazırdır diyebiliriz.

·       İletişimde önemli olan hususlardan biri de engeldir. Bu engellerin nasıl ortadan kalkacağı, hangi kişilerle ne tür ilişki kurulacağı gibi konular üzerinde durulmaktadır.

·       İlişkilerde önemli olan bir diğer husus da gelecektir. Kişilerle ilişki kurarken ilişkinin geleceğini nasıl inşa edilmesi gerektiği üzerinde de durulur.

·       İlişki konusunda bu ve benzeri adımlar uygulandıktan sonra sıradaki hedef duygu yönetimi olacaktır. Duygunun önündeki en büyük engel strestir. Bu sebeple öncelikle stres durumunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği üzerinde durulacaktır.

·       Duygumuzu nasıl kontrol etmemiz gerektiği, hangi durumlarda ne tür bir duygu türüyle karşı karşıya kalacağımız hususunda da gerekli eğitimler verilir.

·       Son olarak da öfke kontrolüyle duygu yönetiminin en önemli hususlarından bir tanesidir.

 

Başarılı İlişki ve Duygu Yönetimi Eğitimi Artıları

Başarılı ilişki ve duygu yönetimi eğitimi öncelikle en büyük artısı şüphesiz ki bu konularda kendinizi tam olarak anlamak olacak ve bu sayede de insan ilişkilerinde hayatınızın bu evresinden sonra daha dikkatli davranmaya başlayacaksınız.

Son olarak bu eğitimi aldıktan sonra girmiş olduğunuz sınavları da başarıyla geçtiğiniz takdirde sertifika almaya hak kazanacaksınız. Bu sertifika oldukça önemli bir sertifikadır. Çünkü ilk olarak CV'nizi doldurur ve özellikle insan ilişkilerinin üst düzey olması gereken bir iş başvurusunda bulunuyorsanız diğer adayların önüne geçersiniz. Bunun yanı sıra insan kaynakları gibi ilişki ve duygu yönetiminin üst düzey olduğu bir iş kolunda oldukça önemli bir artı olur.