Sunumlar hem okul hem iş hayatında oldukça önemli bir yere sahip uygulamalardan biridir. Bir fikri, bir düşünceyi, bir durumu ya da bir kavramı açıklamak için sunum tekniklerinden yararlanılmaktadır. Bir fikri karşı tarafa daha net ve anlaşılır bir biçimde aktarmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Özellikle iş dünyasında, toplantılarda sunumlardan faydalanılmaktadır. Sunum teknikleri eğitimi alarak okul yaşamında ya da iş yaşamında kendinizi geliştirebilir, güzel bir izlenim bırakabilirsiniz.

Etkili bir sunum için ilginin ve dikkat seviyesinin yüksek tutulması gerekmektedir. Verilmek istenen mesaj, düşünce ikan edebilir nitelikte olmalıdır. Buna ek olarak bazı temel sunu tekniklerinde de uzmanlaşmış olmak gerekmektedir. Belirli bir topluluk önünde yapılacak sunumun hem içerik hem de sunuş şeklinin yeterli, tatmin edici bir düzeyde olması önemlidir. Sunum teknikleri eğitim programı işi ya da sorumlulukları gereği sunum yapmak istetenlerin kendini geliştirebilmeleri, çevresinde olumlu bir izlenim bırakabilmeleri açısından oldukça önemlidir.

Sunum Teknikleri Eğitiminde Neler Öğretilmektedir?

Sunum teknikleri eğitiminde neler öğretilmektedir sorusu eğitime katılmayı düşünen adayların en merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Eğitimde genel olarak etkili bir sunum için gerekli olan beceri ve nitelikler anlatılmaktadır. Peki genel olarak etkili bir sunum için gerekenler nelerdir?

·           Sununun ana mesajı belirlenmiş olmalıdır. Dinleyicilerin aklında kalmasını istediğiniz yani ana mesajınız net olarak karşıya aktarılacak şekilde olmalıdır. Sunumun mesajı olabildiğince kısa ve öz şekilde olmalıdır. Sunum ne çok uzun ne de çok kısa tutulmalıdır. Tekrarlamalar rahatsız etmeyecek düzeyde olmalıdır.

·           Sunu içerisinde yer alan teknik anlamlı kelimeler fazlaysa bunlar kısaca açıklanmalıdır. Dinleyiciler dinlerken anlamını bilmediği kelime ve kavramlara fazla maruz bırakılmamalıdır. Argo kelimeler, anlam karışıklığına sebep olan kelimeler kullanılmamalıdır.

·           Sunum görsellerle mutlaka desteklenmiş şekilde olmalıdır. Görseller kullanmak anlatılan konunun daha net ve anlaşılır bir şekilde anlatılmasını sağlayacaktır.

·           Sunum esnasında anlatılan düşüncelerin hikayeleştirilmesi, örneklerle desteklenmesi dinleyicilerin dikkatini her zaman aktif tutacaktır. 

·           Sunum esnasında kullanılan ses tonu ve kelimelerin hızı uygun ve akıcı olmalıdır. Konunun kilit noktasını oluşturan unsurlar vurgulanmalıdır.

·           Hazırlanmış olan sunuma hâkim olmak önemlidir. Sunun anlatılırken sürekli sunum ekranına bakılmamalı, dinleyicilerle göz teması kurulmalıdır.

Sunum Teknikleri Eğitiminin Amacı

Sunum teknikleri eğitimi birçok amaca yöneliktir. Ancak genel anlamda sunum teknikleri eğitiminin amacı sunum hazırlayan kişinin; video ve çeşitli ses materyalleri kullanarak dinleyici kitlesinin algısını canlı tutmayı katılımcılara öğretmektir. İş dünyasında kaliteli ve etkili bir şekilde sunum hazırlayan insanlara ihtiyaç günden güne artmaktadır. Sunum teknikleri eğitimi almış, teknikler hakkında bilgi sahibi olan kişiler firmalar nezdinde bir adım önde tutulmaktadır. Çünkü hemen hemen her kurumda ve sektörde sunum tekniklerinden yararlanılmaktadır.

Sunum Teknikleri Eğitiminin İçeriği

Sunum teknikleri eğitiminin içeriği oldukça zengindir. Eğitim kapsamında; etkili sunumun önemi, sunumun hazırlanış şekli, iyi bir sunum için izlenecek yol haritası, sunum öncesinde dikkat edilecekler, salon düzeni, görsel seçiminde dikkat edilecekler, sunum yapacak kişinin sorumlulukları, ilk izlenim, iletişim kurma, beden dilinin kullanımı, kaçınılması gereken davranışlar gibi unsurlara dikkat edilmelidir.

Sunum Teknikleri Eğitim Süresi

Sunum teknikleri eğitiminde online olarak 5 canlı ders verilmektedir. Eğitimler sonrasında bir sertifika sınavı yapılmaktadır. Bu sınavda eğitim boyunca öğrendiğiniz bilgiler haricinde sorular sorulmayacaktır. Başarılı olunması halinde başarı sertifikası almaya hak kazanacaksınız. Bu sertifika ulusal ya da uluslararası tüm özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Özgeçmişinizi güçlendirmek için sunum teknikleri eğitimine katılmak oldukça doğru olacaktır.