NLP yani Neuro Linguistic Programming 70’li yıllarda matematikçi ve terapi uzmanı Dr. Richard Bandler ile dilbilim uzmanı John Grinder tarafından geliştirilmiştir. NLP günlük hayatımızda üzerinde fazla düşünmediğimiz, otomatik bir şekilde gerçekleştirdiğimiz; algılama, düşünme ve davranış gibi süreçleri daha bilinçli bir hale getirmek için geliştirilen modeldir.

NLP eğitimi bir diğer bilinen adıyla “zihin dili programlama eğitimi” bireyin yaşamındaki tüm alanlarını gerçekleştirmesi adına bir destekleyici görevi üstlenmektedir. NLP eğitimi zihin için bir kullanım kılavuzu görevi görmektedir. Bireyin başarılı sonuçlar elde etmesi için zihni nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğini öğretmektedir. Başarıyı ortaya çıkaran detaylar her zaman net ve belli olamaz, başarılı bireylerin neden başarılı olduklarını fark etmeleri de kolay değildir. NLP metodu başarının bilinç ve zihin dışı doğasını algılama isteğinden doğmuştur.

NLP Eğitiminin Amacı Nedir?

NLP eğitiminin amacı; düşünme, davranış ve dil süreçlerini araştırarak bireylerin amaçlarına ulaşmasını sağlamak için süreçleri en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını öğretmektir. Bu eğitimde hızlı ve güçlü bir biçimde davranış değişikliği yaratmaya ilişkin çok etkili teknikler ve yöntemler öğretilmektedir. Eğitimin diğer amaçları; sektör ve firma çalışanlarının potansiyellerini keşfetmelerini ve bunu kullanabilmelerini, organizasyon içerisindeki amaçlarını belirleyebilmesini ve bu amaçlara ulaşabilmesini, potansiyellerini artırabilmesini ve davranışlarında esneklik kazanmalarını sağlayan bilgi ve becerileri NLP modellemesi yardımıyla uygulamalı olarak aktarmaktır.

NLP Eğitiminin Kullanım ve Uygulama Alanları Nereler Olabilir?

·           NLP metodolojisi; eğitim ve öğretimde kullanılabilir. Sınav kaygısını azaltmak ve bu stresten aşamalı olarak kurtulmak isteyenler, bilinçaltını yönetmek ve bilinçaltından öğrenmeyi sağlamak isteyenler, öğrencilerin geçmişteki olumsuz öğrenme tecrübelerinden kurtulmak isteyenler, özgüven ve özsaygılarını geliştirmek isteyenler, kalıcı ve hızlı öğrenme modellerini öğrenmek isteyenler NLP eğitimini alabilir.

·           NLP metodolojisi; sağlıklı yaşam ve sporda kullanılabilir. Motivasyon sağlama, bir amaç belirleme, odaklanmayı artırma, konsantrasyonu sağlama, adaptasyon süresini azaltma, yeni davranışları çeşitli öğrenme ya da pekiştirme yolları ile kazandırma, yeme alışkanlıklarını farklılaştırma, kötü alışkanlıklardan kurtulma, bağımlılıklardan kurtulma gibi amaçlar için tercih edilebilir.

·           NLP metodolojisi iş dünyasında da kullanılabilmektedir. İş hayatında; bir amaç oluşturma, hedef belirleme, kaygı ve stres gibi durumları kontrol altına alabilmeyi öğrenme, başarı stratejisi oluşturma, yöneticilik yeteneklerini geliştirme, satış ve pazarlama gibi alanlarda yetkinlikleri artırma, iletişim teknikleri ile güçlü bir iletişim diline sahip olma, yaratıcılık ve karar verme stratejileri oluşturma gibi amaçlar için kullanılabilmektedir.

·           NLP metodolojisi kişisel gelişim alanında da oldukça sık tercih edilmektedir. NLP’nin kişisel gelişim amaçları kapsamında; davranış değişimi, öfke kontrolü, motivasyon, alışkanlıkları değiştirme, istenmeyen davranışlardan kurtulama, heyecan ve duygu kontrolünü öğrenme, rasyonel kararlar alma becerisinin kazandırılması gibi amaçlar sıralanabilir.

·           NLP son olarak psikoterapi alanında da kullanılmaktadır. Anksiyete, davranış değiştirme, sosyo-fobiler, panik ataklar, stresle baş etme, öfke kontrolü, cinsel sorunlar, depresyon, yeme bozuklukları, bağımlılıkların giderilmesi gibi başlıklar psikoterapi alanında mevcuttur.

NLP Eğitimi Kimlere, Kimler Tarafından Uygulanmaktadır?

NLP eğitimi kimlere uygulanabilir sorusunun cevabı için herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Sağlıklı düşünebilen, hayattan ne gibi beklentileri olduğunu bilen, yeniliklere ve değişimlere açık olan herkese NLP eğitimi uygulanabilir. NLP eğitimi kimler tarafından verilmektedir sorusuna ise NLP sertifikasına sahip olan uzmanlar cevabını vermek yerinde olacaktır. NLP sertifikası iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, NLP Practitioner ve Master Practitioner olarak bilinmektedir. Eğitim saatleri ise değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle 60 saat ile 200 saat arasında farklılık göstermektedir.