İletişim denince akla ilk olarak konuşarak ve sözcükler aracılığıyla gerçekleşen bir eylem gelse de bununla kısıtlı değildir. İletişim oldukça çok yönlü, kapsamlı bir eylemdir. Peki iletişim nedir? Basit iletişim kuralları nelerdir?

İletişim duygu, düşünce ve bilgilerin başka insanlara aktarımını ifade eder. İletişim yaşamın her noktasında mevcuttur. Reklam panolarından aile içerisine, özel yaşamdan iş hayatına kadar her noktada iletişim mevcuttur. İnsanlar ve gruplar arasında gerçekleşen düşünce, duygu, davranış ve bilgi alışverişlerinde iletişim etkin bir rol oynamaktadır. Örneğin bir topluluğa sunum yapılacaksa burada hem sözlü hem de görsel iletişim yolları kullanılır. Bir iş başvurusunda bulunurken e-posta kullanılması ise yazılı iletişime bir örnektir. Peki basit iletişimin kuralları nelerdir?

·           İletişim kurulurken iletişim dilinin karşıdakinin seviyesinde olmasına özen gösterilmelidir. Yaş, cinsiyet ya da eğitim durumu gibi faktörler önemlidir.

·           İletişim sırasında her ne olursa olsun sabırlı, esnek ve sakin bir tavır takınılmalıdır. Gerginlik, sinir gibi durumlar iletişimi olumsuz etkileyecektir.

·           İletişim başında ya da sonunda, her nerede gerekiyorsa teşekkür etmek, özür dilemek, rica etmek gibi nezaket içeren kurallara dikkat edilmelidir.

·           Dert yanan, şikâyet edeni düşüncelerini sürekli sabit tutan bir tavır takınılmamalıdır.

·           İletişim kurulan kişinin kültürüne, adetlerine ve inançlarına saygılı bir dil kullanılmalıdır.

·           İnsanların inançlarını aşağılayacak ya da kutsallarını küçümseyecek bir dil ya da davranış kullanılmamalıdır.

·           Yanlış anlaşılabilecek cümleler tercih edilmemelidir.

·           Dalga geçecek, küçük düşürecek espriler kullanılmamalıdır.

·           Jest ve mimikler kullanılmalı ancak asla aşırıya kaçınılmamalıdır. Fazlası rahatsız edebilecektir.

·           İletişimin diyalog şeklinde olmasına özen gösterilmelidir. Monologlar, iletişime dahil değildir.

·           Danışılmadıkça, soru sorulmadıkça veya tavsiye istenmedikçe öğütlerde bulunulmamalıdır.

Etkili iletişim için bazı temel ögelere ihtiyaç vardır. Peki iletişimin ögeleri nelerdir? Bunlardan ilki göndericidir. Gönderici duygu, düşünce ve bilgiyi sözlü bir şekilde aktaran kişidir. Her türlü iletişimin vazgeçilemez ögesidir. Ardından ileti – mesaj gelir. Bu ise konuşmanın duygu ve düşüncelerinin ifadesidir. Alıcı ise bu mesajı, iletiyi alan taraftır. Ögelerden dördüncüsü kanaldır. Kanal ise göndericinin mesajı alıcıya ulaştırırken kullandığı yöntem ve yolu ifade etmektedir. Beşinci öge şifredir. İletinin üretildiği sistemle ilişkili bir durumdur. Arından bağlam gelir. Bağlam ise mesajın bütünlüğü ve anlamlılığıdır. Son olarak geri besleme gelir. Bu da göndericinin mesajını alan alıcının yapmış olduğu geri bildirimi ifade eder.

İçsel İletişim Nedir?

İletişim birçok farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. Bunlardan bir tanesi de içsel iletişimdir. Peki içsel iletişim nedir? İçsel iletişim bireyin kendi kendisiyle iletişim içerisinde olmasıdır. Bireylerarası iletişimin daha etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için öncelikle bireyin kendisiyle olan iletişimi sağlıklı olmalıdır. Bireylerin çoğu zaman diğer bireyler ile bitmek bilmeyen hesaplaşmaları, kavgaları, kaygıları, hayalleri, kendini nasıl gördüğü ve nasıl görmek istediği gibi durumlar içsel iletişim kapsamındadır.

İçsel iletişimin amacı bireyin kendisiyle tamamen barışık olmasını sağlamaktır. Aynı zamanda kendini tanıyan ve kendisiyle barışık olan kişi bireylerarası iletişimde de daha sağlıklı iletişim kurabilecektir. İletişim yukarıda da anlatıldığı gibi bir yolculuk yani bir süreçtir. Bu yolculukta bireyin kendini tanıması, istek ve ihtiyaçlarına kulak vermesi oldukça önemlidir. Bireyin kendini tanıması hem benliğini hem de çevresini şekillendirecektir. Bunu başaramayan bireyler ne kendini tanıyacak ne de çevresin ve dolayısıyla hayata karşı inkâr, mutsuzluk ve umutsuzluk gibi duygularla bakacaktır. Sonuç olarak insanın kendini tanıması, çevreyi algılaması ve kendisiyle iletişim kurabilmesi doğrudan mutluluğunu ve ruhunu besleyecektir.