Bazı insanlar var ki onlarla geçinmek gerçekten de oldukça güç olabiliyor. Bu insanlar genellikle çevrelerine hem negatif enerji veren, huzursuzluk saçan insanlardır. Bu insanlarla iyi iletişim kurmak ya da onlarla anlaşmak zorunda değiliz ancak bazı durumlarda onlarla iyi geçinmek mecburiyetinde kalabiliriz. Bu kişiler; bir yöneticimiz, evladımız, yakın bir arkadaşımız ya da bir aile üyemiz olabilir. Hal böyle olunca iyi geçinmek mecburiyetinde kalabiliriz. Peki bu geçinilmesi zor insanlarla geçinmek nasıl mümkün olacaktır?

·           Öncelikle haklı olmak tutkusundan vazgeçebilirsiniz. Çoğu insan haklılığını, kendi düşüncesinin daha doğru olduğunu anlatma ve karşıyı ikna etme çabasına girmektedir. Bu insanlar bu davranışlarından kolay kolay vazgeçemezler. Onlara doğruyu anlatma çabanız pek bir işe yaramayacak hatta anlaşmazlıkları daha da artıracaktır. Herkesi olduğu gibi kabul etmek iyi geçinmenin anahtarlarından biridir.

·           Etkili ve güzel geçinmenin bir diğer yolu ise karşı tarafı suçlamadan, ön yargıyla yaklaşmadan, aktif bir dinleyici olup empati kurmaktır. Bütün iyi niyetinizle karşıyı dinlediğinize ikna etmelisiniz. Tamamen iyi niyetinizle karşıya yardım etmek istemeniz yanlış anlaşılmanıza da neden olabilir. Bu nedenle öğüt verici bir şekilde de değil de daha samimi, dost gibi yaklaşmanızda fayda vardır.

·           Yeni tanıştığınız biri varsa onu tanımanızın yolu soru sormaktan geçer. Asla akıl okumaya ya da tahminlerle hareket etmeye çalışmamalısınız. Karşıdakinin ne düşündüğünü anlamak için açık iletişim şarttır. Tahminlerle hareket etmeniz geçimsizliklere neden olabilir.

·           Geçinilmesi zor insanların özellikle hangi durumlarda, hangi zamanlar uyumsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmelidir. Bu durumlar uyumsuzluklarını arttırdığından mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Örneğin şüpheci karaktere sahip olan bir kişinin yanında kulaktan kulağa ya da fısır fısır konuşmak kişinin tepkisini üzerinize çekecektir.

·           Zor insanların kendilerine özgü bir mantık kurma biçimleri ve zihinsel yapıları vardır. Onların hayatı ve dünyayı algılayış şekilleri farklıdır. Onları, sizin düşündüğünüz gibi düşünmeye zorlamanız daha olumsuz sonuçlara neden olabilir.

·           Her insanın kendine özgü bir bakış açısı ve beklentisi vardır. Bu insanların değişeceğini ya da değişmesi gerektiğini düşünmemelisiniz. Onları olduğu gibi kabul etmelisiniz. Çünkü onlar değişime karşı aşırı bir direnç gösterecektir.

Geçinilmesi Zor İnsanlarla Geçinme Sanatı

Günümüzde sosyal ilişkilerde, iş hayatında ya da eğitim hayatında başarılı olabilmenin koşullarından birisi de insanlarla iyi geçinebilmektir. Ancak bazı insanlar vardır ki onlarla geçinmek hakikaten de oldukça zordur. Bu durum için geçinilmesi zor insanlarla geçinme sanatı nedir, nasıl uygulanır bilmekte fayda vardır.

·           Geçinilmesi zor olan insanların davranışları, tutumları, konuşma üslupları kişisel algılanmamalıdır. Eğer bu kişi, hemen hemen herkese bu şekilde yaklaşıyorsa davranışlar yalnızca size özgü gibi düşünülmemelidir ve bu insanların mizacı bu şekilde kabul edilmelidir.

·           Geçinilmesi zor insanlar karşılaştıkları her sorunda, suçu başkalarına atmaya eğilimlidir. Onlarla iyi geçinmek zorundaysanız doğruyu söylemekten ya da ikna etmekten kaçınmalısınız. Bu, ilişkilerinizi daha kötüleştirmekten başka işe yaramayacaktır.

·           Geçinilmesi zor insanlar olaylardan sürekli yakınmaları ile bilinirler. Sürekli bir şeyler hakkında şikayetleri vardır. Onlara gerçeği üstü kapalı bir şekilde ima edebilirsiniz ancak asla sert bir üslupla dile getirmemelisiniz.

·           Geçinilmesi zor insanların çevresinde genellikle hep alttan alan, bazı şeylerden taviz veren insanlar vardır. Bu da yapılmaması gereken bir davranıştır. Ancak tepkilerde aşırıya da kaçınılmamalıdır.

·           Asla karşınızdaki insanı değiştirmeye gayret göstermemelisiniz. Yanlışlarını uygun bir dille söyleyebilirsiniz ancak asla öğüt verici bir şekilde konuşmamalısınız. Hele ki karşınızdaki kişi bir yöneticiniz ya da sizden yaşça büyük biriyse…