Eleştiri oldukça zor ve hassas bir konudur. Bir kimseyi eleştirirken kırmamak, incitmemek, dozu iyi ayarlamak ve önemlisi eleştirinin yapıcı olmasını sağlamak o kadar kolay değildir. Eleştirinin amacı nedir daha doğrusu ne olmalıdır? Eleştirinin amacı laf olsun torba dolsun olmamalıdır. Eleştirinin amacı bilgi ve deneyimlerin paylaşımını sağlamak ve elbette fayda sağlamak olmalıdır. İşte bu yapıcı eleştiri anlamına da gelmektedir. Yapıcı olmayan eleştiriler her iki taraf için de olumsuz anlamlar içerecektir. Eleştiri, eleştiride bulunulan kişiyi daha iyi bir noktaya taşıyacak nitelikte olmalı, fikir ve bilgi aktarımını daha açık ve güzel bir üslupla dile getirir şekilde olmalıdır. Peki eleştiri nasıl yapılmalıdır?

1.        Makul Olmalıdır

Bir eleştirinin yapıcı, olumlu olabilmesi için öncelikle eleştirinin makul yani geçerli olması gerekmektedir. Birçok insan aklına ilk gelen düşünceyi söylemekte ve bunu da eleştiri gözünde görmektedir. Ancak akla ilk gelen şey direkt olarak söylenmemeli, eleştiri olarak sunulan düşünce mutlaka geçerli sebeplere dayanmalıdır.

2.        Mantık Çerçevesinde Olmalıdır

Eleştiri, olumsuz bir düşünceye vurgu yapıyorsa mantık hatalarına düşmek daha kolay olmaktadır. Çünkü eleştiriyi yapan kişi duygusal davranmaya daha eğilimli olmaktadır. Özellikle de yapılacak eleştiri iyi düşünülmemiş ve bir anda yapılmaya karar verilmişse hatalı ve mantıksız bir eleştiri olma ihtimali daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle yapılacak eleştirinin argümanlara dayalı olması, karşı tarafın hassasiyetleri gözetilmiş bir şekilde olması ve mantık süzgecinden geçirilmiş olması oldukça önemli olacaktır.

3.        Tavsiyeler İçermelidir

Eleştiri esasen en kolay yoldur. Asıl zor olan bir durumu eleştirirken tavsiyelerde bulunabilmektir. Eleştiriyi yapıcı kılan da bu olacaktır. Örneğin bir yöneticisiniz ve size bir proje sunuldu. Bu projeyi beğenmediğinizi dile getirirken yalnızca eleştirmek doğru olmayacaktır. Eleştirinin yanı sıra bu projeyi daha iyi hale getirebilmek adına tavsiyelerde bulunabilmelisiniz.

4.        Olumlu ve Olumsuz Yönleri Olmalıdır

Bir durum tamamıyla iyi ya da tamamıyla kötü olamaz. Mutlaka iyi yönü de kötü yönü de olacaktır. Bir durumu eleştirirken duruma dair; iyi yönler, kötü yönleri, eksikleri, fazlaları, kusurları ve doğruları karşı tarafa iletmelisiniz. Böylelikle söz konusu durumu iyileştirmek daha kolay olacak ve eleştiriniz de yapıcı bir şekilde görünmüş olacaktır.

5.        Eleştiri Dostane Bir Şekilde Yapılmalıdır

Bir durumun eleştirisi yapılırken küçümseyici, öğüt verici bir tavır takınılmamalıdır. Öncelikle eleştirdiğiniz durumu hem seviye hem de samimiyet çerçevesinde yapmaya özen göstermelisiniz. Eğer eleştiriyi bilmiş bir üslupla yaparsanız bu karşı tarafı saldırganlaştırabilir. Bu nedenle eleştiriyi dostane bir şekilde, oldukça naif bir tavırla yapmaya özen göstermelisiniz.

6.        Bir Adım İleriye Taşıyacak Nitelikte Olmalıdır

Eleştirinin amacı yalnızca düşündüklerinizi karşı tarafa iletmek olmamalıdır. Bu oldukça yanlış olacaktır. Elbette ki düşündüklerinizi dile getirmek önemlidir ancak bunları dile getirirken söylediklerinizin doğru bir yönlendirme içeriyor olması da gerekir. Eleştirilen husus her ne ise eleştirilen durumun ortadan kaldırılmasına yönelik detaylar da içermelidir. Eğer bunu yapamıyorsanız eleştiriniz olumlu bir eleştiri olmayacaktır.

7.        Doğru Zamanda Olmalıdır

Eleştirilen husus her ne ise tolere edilebilir bir zamanda olmalıdır. Örneğin, bir arkadaşınız ofiste bir sunum yapacak ve siz bu sunumu daha önceden görüp incelediniz. Eleştiriniz sunumdan sonra ya da hemen önce olmamalıdır. Eğer eleştirinizin yapıcı bir şekilde olmasını istiyorsanız arkadaşınızı sunuma dair çok önceden uyarmalı ve onu ileriye taşıyacak eleştirinizi yapmalısınız. Daha sonradan yapacağınız eleştiri yapıcı olmaktan oldukça uzak olacak ve hiç de iyi niyetli görünmeyecektir.