Kişisel Gelişim Nedir?

Hemen hemen herkes hayat kalitesini ve standardını artırmak, başardıklarının daha fazlasını başarmak, daha iyi bir insan olmak ve kendi benliğinin en iyi halini ortaya çıkarmayı ister. Kişisel gelişime dair bir amaç belirlemenin altında bu arzu ve istek yatmaktadır. Peki kişisel gelişim nedir kısaca?

Kişisel gelişim insanların beceri ve niteliklerini ölçümlemesini, hedeflerine dair detaylıca düşünmesini ve potansiyelini açığa çıkaracak yeni yeni amaçlar belirlemesini sağlayan bir olgudur. Bir başka ifadeyle ise kişisel gelişim hayattan ve işten beklentileri karşılayabilecek, özgüveni ve farkındalığı artırabilecek ve hayattan alınan tatmin duygusunu belirli bir seviyeye çıkarabilecek bir süreçtir. Bu süreçte bireyin kaliteli bir yaşam elde edebilmesi için bazı hedefleri belirlemesi ve ihtiyaç duyduğu nitelik ve becerileri tespit etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kişisel gelişim düzeyini artırmak için bireylerin düzenli bir plan dahilinde, kendisine en olumlu katkıyı sağlayabilecek şekilde tercihlerini yönlendirmesi gerekmektedir. Kişisel gelişim yaşam boyu süren bir süreci kapsamaktadır. Bu gelişim süreci çok erken yaşlarda ilk olarak ailede başlamaktadır. Daha sonra okul vb. gibi ortamlardaki deneyimlerden şekillenmektedir.

Kişisel Gelişimin Amacı Nedir?

Kişisel gelişimin amacı nedir diye sorulacak olursa şayet bunu tek bir şekilde açıklamak mümkün değildir. Çünkü kişisel gelişimin pek çok amacı bulunmaktadır. Ancak bu amaçlardan başlıcası insanların rutinlerden farklı olarak bilinçli bir şekilde kendisini daha ileriye taşıyacak olumlu gayretlerin sonucu olumlu dönütler almaktır. Kişisel gelişimle insanlar kendilerini bir adım daha öteye taşımak isterler. Daha iyi düşünmenin daha iyi hissetmekten geçtiğini bu süreçte öğrenirler. Peki kişisel gelişim nasıl başlar? Kişisel gelişim insanın kendisini tanımasıyla başlar. İnsan içinde bulunduğu kültürü ve kültürün insan üzerindeki izdüşümü ile birlikte kişisel gelişim sürecine yön verir. Daha sonra bu öz farkındalık büyük düşünmeyle devam etmektedir. Birey düşüncelerini harekete geçirecek sorularak sorarak yaşam boyu öğrenmenin kapılarını açabilir. Burada bireyin nasıl sorular sorduğu önemlidir. Kişisel gelişim eğitimleri de bireyler soru sorarak öğrenmenin ve öz bilinç seviyesinin artırılmasının yollarını keşfederler.

Kişisel Gelişim Özellikleri

Kişisel gelişim özellikleri itibariyle esasen oldukça farklı bir disipline sahiptir. Kişisel gelişim bir süreçtir ve bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi esas noktayı oluşturmaktadır. Öncelikle birey, kendisine bir vizyon belirlemelidir. Birey kaç ay ya da kaç sene sonrasında nerede olmak istediğini net bir şekilde tespit edilmelidir. Bu süreci keyifli bir şekilde ilerletmek önemli olsa da esas amaç unutulmamalıdır. Ardında kişisel gelişim süreci planlanmalıdır. Birey belli bir süre içerisinde nerede olmak istediğini belirledikten sonra oraya ulaşmak için neler yapması gerektiğinin planını da belirlemelidir. Bunun için illa kağıt üzerinde bir plan yapmaya gerek yoktur. Ancak kağıda dökmek hedefleri daha gerçekçi kılabilecektir. Bu adımda birey kendi güçlü ve zayıf yönlerini aynı zamana çevredeki fırsat ve tehditleri de belirleyerek, kendi SWOT analizini oluşturabilir. Daha sonra gelişim sürecinin başlangıç aşamasında yapılacaklar tespit edilmelidir. Süreç içerisinde yaşanan tüm gelişmeler bir kağıda dökülebilir ve kaydı tutulabilir. Süreç ilerledikçe nerede olduğunuza ve nerede olmak istediğinizi sürekli kontrol etmelisiniz. Eğer hedeften uzaklaştığınızı görüyorsanız önlemler almalı ve vizyonunuz üzerinde tekrar çalışmalısınız.

Son olarak tutum ve davranışlar, bireyin kim olduğunu tanımlayan en temel göstergelerdir. Birey; tutum ve davranışlarıyla esasında zihniyetini de geliştirir. Bu nedenle bireyler, sürekli tutum ve davranışlarını geliştirmeye özen göstermeli ve zihin gelişimini çok daha elverişli bir hale getirmek için çalışmalıdır.